Anadolu Jet

Tarihçe
AnadoluJet web sitesine ilave edilen Uçuş Emniyeti bölümünün amacı, tüm yolcularımızı uçuş emniyeti konusunda bilinçlendirmek ve onların güvenliği için yaptığımız faaliyetleri tanıtmaktır. Uçuş güvenliğini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen yolcu beraberindeki Elektronik Eşyalar, Tehlikeli Maddeler, Evcil Hayvanlar, Çocuk Yolcular, Hamile Yolcular ve Rahatsız Yolcularla ilgili kurallar sitemizdeki "HİZMETLER" başlığı altında yer almaktadır.
 
 
Türk Hava Yolları uçuş emniyet ünitesi, ilk olarak 1974 yılında Uçuş Emniyet Başkanlığı adı altında kurulmuştur. Müteakip yıllarda, bu ünitenin ismi ve organizasyon şemasında değişiklikler yapılmıştır. 1999 yılının Kasım ayında, ünitemizde uçuş ve yer emniyet faaliyetlerini yürüten Uçuş, Yer ve Bakım Emniyet Müdürlükleri, alt kadrolarıyla birlikte, JAA ve JAR talimatları gereği kurulan, Kalite Güvence Başkanlığı'na bağlanmış ve son olarak 2000 yılı Aralık ayında Uçuş Emniyet ve Kalite Güvence Başkanlığı adını almıştır. Uçuş Emniyet ve Kalite Güvence Başkanlığı, doğrudan Genel Müdüre bağlı bir başkanlıktır.
 
 
Politika ve Hedefler
Ortaklığımızın hava taşımacılığı politikası aşağıdaki konular üzerinde yoğunlaştırılmıştır;
Uçuş Emniyeti
Ekonomi
Yolcu Konforu
Tarifede Etkinlik
Bu nedenle; Uçuş Emniyet ve Kalite Güvence Başkanlığı, kendi sorumluluk sahasına giren Uçuş İşletme, Uçuş Eğitim ve Standartlar, Kabin, Bakım, Yer İşletme, Teknik Eğitim, Acil Durum Çalışma Grubu, Uçuş/Yer/Bakım Emniyet Müdürlükleri gibi uçuş emniyetini doğrudan etkileyen ünitelerle yakın bir işbirliği içinde bulunmaktadır;
Türk Hava Yolları Uçuş Emniyet ve Kalite Güvence Başkanlığı faaliyetlerinde ana hedefler aşağıda özetlenmiştir;Uçak Görseli
Ortaklığımızda Uçuş ve Yer Emniyetini en üst düzeye çıkartmak,
Türk Hava Yolları'nın tüm ünitelerinde Toplam Kalite Güvencesi'nin kurulmasını ve uygulanmasını sağlamak,
Risk Faktörü konusunda tüm bireyleri bilinçlendirmek,
Belirlenen eksiklik ve aksaklıklara karşı düzeltici önlemleri ivedilikle almak,
Standart dışı uygulamaları, herhangi bir kaza veya olaya neden olmadan tesbit etmek, meydana gelen kaza, kırım ve olaylardan gereken dersleri almak ve benzeri olayların tekerrürünü önleyebilmek için, varılan sonuçları ilgili ünitelere duyurmaktır.
 
 
Genel Bilgiler
Türk Hava Yolları pilotlarının kaynağı Türk Silahlı Kuvvetleri ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi/Sivil Havacılık Yüksek Okulu'dur. Ortaklığın ihtiyaç duyduğu durumlarda, pilot adayları, eğitim görmek üzere yurt dışındaki pilot okullarına gönderilmekte ve eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar filomuza kokpit personeli olarak katılmaktadırlar. Bunların dışında, yurt dışında kendi imkanları ile pilot eğitimi almış olan kişiler de pilot adayı olabilmektedirler.Tüm aday pilotlar, kökenlerine bakılmaksızın, yer dersleri ve simülatör eğitimlerinde başarılı oldukları takdirde, filomuza katılmaktadırlar.
Ortaklığımızda görev yapan kokpit personelinin sağlık muayeneleri, Türk Hava Yolları Uçuş Hekimliği tarafından ICAO kurallarına göre yapılmaktadır. Periodik muayeneler aşağıdaki yaş gruplarına göre planlanmaktadır ;
 
40 Yaş altındakiler 12 ayda bir
40-60 yaş arası 6 ayda bir
60-63 yaş arası 3 ayda bir
 
Kokpit
 
Ortaklığımızın Uçuş Eğitim Merkezi, kokpit ve kabin eğitim binası olarak iki bölümden oluşmaktadır.
 Kokpit eğitiminde birer adet RJ100/70 , B737-400 ve B737-800 simülatörü kullanılmaktadır. Kabin eğitim merkezinde ise, bir adet A340 first class kabin servis aracı (mock-up), bir adet B737 Economy Class kabin servis aracı (mock-up), bir adet B737/A310/A340 hareketli acil tahliye simülatörü (emergency evacuation simulator) ve bir adet A310 kanat üstü çıkış kapısı eğitim aracı (mock-up) mevcuttur.
Türk Hava Yolları pilotlarına olumsuz hava koşullarında, bir diğer deyimle, görüşün ve bulut alt tavanının düşük olduğu şartlarda, iniş ve kalkış yapabilmelerine imkan veren, CAT II ve CAT III eğitimleri verilmektedir. Bu eğitimleri başarı ile tamamlayan pilotlar, uçuş planlanan meydandaki seyrüsefer kolaylıkları ve ilgili uçak tipindeki sistemler uygun olduğu taktirde bu meydanlara emniyetle uçabilmektedirler.Tüm dünyadaki havayolları uçaklarında güvenle kullanılmakta olan TCAS (Traffic Collision Avoidance System/Uçakların Havada Çarpışmalarını Önleyici Sistem), Türk Hava Yolları filosundaki uçakların tümünde bulunmaktadır.
 
Ocak 2002 itibariyle, 69 uçak, toplam 11.080 koltuk kapasitesi ve yıllık 10 milyon yolcu kapasitesi ile hizmet vermekte olan Türk Hava Yolları, yaklaşık 6 olan "Uçak Filosu Yaş Ortalaması" ile Avrupa'nın ve dünyanın en genç havayolu filolarından bir tanesine sahiptir.
Türk Hava Yolları, küreselleşen sivil hava taşımacılığında "alliance" adı verilen havayolu birliktelikleri arasındaki yerini almış ve Swiss, Austrian Airlines, Japan Airlines, Malaysia Airlines ile "kod paylaşımlı" ortak seferler icra etmeye başlamıştır.
 
 
FAA'ye bağlı Flight Standards Service ( Uçuş Standartları Hizmetleri) tarafından uygulamaya konulan IASA (International Aviation Safety Assessment Program) uyarınca, Türk Hava Yolları'nın halen Amerika Birleşik Devletlerine yapmakta olduğu seferlerdeki uçuş emniyet kriterleri incelenmiş ve ICAO standartlarına göre Kategori 1 olarak değerlendirilmiştir.
Bu değerlendirme, Ortaklığımızın Ocak/2002 itibariyle, yurt içinde 28 ve yurt dışında 76 nokta olmak üzere toplam 104 meydana yaptığı uçuşların uluslararası sivil havacılık kurallarına ve uçuş emniyet standartlarına uygun olarak icra edilmekte olduğunu kanıtlamaktadır.
Uçuş EmniyetiFilomuzdaki uçakların bakım ve onarım hizmetleri , mevcut hangar ve revizyon atölyelerinde uluslararası sivil havacılık kurallarına göre yapılmakta ve ayrıca yurtiçi ve yurtdışı havayolu şirketlerine de hizmet verilmektedir.
 
 
Geçmiş yıllarda, yurtiçi ve özellikle Doğu meydanlarındaki seyrüsefer sistemleri, meteoroloji hizmetleri, radar kapsama alanı vb. konularda, arazinin topografik yapısı ve ekonomik nedenlerden kaynaklanan eksiklik ve aksaklıklar önemli ölçüde giderilmiş bulunmaktadır.
Bugün, dünyadaki havayolları filolarında yaklaşık 18.000 uçak hizmet vermektedir. 2016 yılında bu rakamın 26.000'i aşacağı tahmin edilmektedir. Tüm yolcularımız, her geçen yıl yaygınlaşan havayollarının en güvenli seyahat yöntemi olduğuna içtenlikle inanmalıdırlar. Amerika Birleşik Devletlerinde'ki Massachusetts Institute of Technology tarafından yapılan bir araştırmaya göre, bir yolcunun uçak kazasında yaşamını yitirme olasılığı 8 milyonda 1'dir.
 
 
Bir diğer ifadeyle, havayolları ile seyahat eden bir kişinin uçak kazasında hayatını kaybetme ihtimalinin gerçekleşmesi için 21.000 yıl süreyle hergün uçması gerekmektedir. Bu rakam da hava yollarındaki risk faktörünün ne kadar düşük olduğunu göstermektedir.
Başta kokpit, kabin ve teknik personel olmak üzere, en alt kadrodan en üst düzeydeki yönetici personele kadar, tüm Türk Hava Yolları çalışanları ortaklığımızdaki Uçuş Emniyeti'nin dünya standartlarına ulaşabilmesi için özveri ile görev yapmaktadırlar.
 
 
Organizasyon
Uçuş Emniyet ve Kalite Güvence Başkanlığı, kendi sorumluluk sahasına giren ve uçuş emniyeti ile doğrudan ilişkisi olan Uçuş İşletme, Uçuş Eğitim ve Standartlar, Kabin, Bakım, Yer İşletme, Teknik Eğitim, Acil Durum Çalışma Grubu, Uçuş/Yer/Bakım Emniyet Müdürlükleri gibi uçuş emniyetini doğrudan etkileyen ünitelerle yakın bir işbirliği içinde bulunmaktadır.
2001 yılında başlatılan bir diğer uygulamayla, kadrodaki ek görevli 6 kaptana ilaveten, 6 ikinci pilot ünitemizde gönüllü olarak çalışmakta ve her gün bir kişi ofis görevine gelerek, ünitemizdeki uçuş emniyet faaliyetlerine katkıda bulunmaktadır.
Eğitim
 
 
Faaliyetler
Uçuş Emniyet ve Kalite güvence Başkanlığının ana faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir:
Başkanlığa bağlı Uçuş İşletme, Uçuş Eğitim ve Standartlar, Kabin, Bakım, Yer İşletme, Teknik Eğitim, Acil Durum Çalışma Grubu, Uçuş/Yer/Bakım Emniyet Müdürlüklerinin kalite standartlarını ve denetimlerini sağlamak,
Bağlı ünitelerde Kalite El Kitaplarının hazırlanması ve güncelleştirilmesi,
Düzeltici İşlem Planlarının hazırlanması,
JAR OPS 1 ve Türk Hava Yolları A.O. kuralları uyarınca yıllık Kaza Önleme ve Uçuş Emniyet Programının yayınlanması,
Bir önceki gün icra edilen uçuş harekatını kapsayan Dispeç Ofis raporlarının değerlendirilmesi,
Periyodik yurt içi meydan denetlemeleri,
Periyodik Uçuş Emniyet toplantıları,
Pilot raporlarının değerlendirilmesi,
Yer kazalarının değerlendirilmesi,
Uçuş ve Yer Emniyet Bülteni'nin yayını,
Uçuş ve Yer Emniyet Kültür Bülteni'nin yayını,
İlave eğitim dokümanlarının yayını,
Uluslararası dergi vb. yayınlara abonelik işlemleri,
İnternet aracılığı ile tüm uluslararası sivil havacılık kuruluşları ile iletişim kurulması,
Türk Hava Yolları A.O web sitesinde (www.turkishairlines.com), Uçuş Emniyet Bölümü'nün yayını ve güncelleştirilmesi,
Yurt içi ve yurt dışı kurs ve seminerlere katılım,
Uçuş Ekipleri, Kabin ekipleri ve Yer Personeline uçuş emniyet dersleri planlaması.
 
 
Kısaltmalar
ICAO (International Civil Aviation Organization) : Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü
FAA (Federal Aviation Administration) : Amerika Birleşik Devletleri Federal Havacılık İdaresi
JAA (Joint Aviation Authorities) : Ortak Havacılık Otoriteleri
JAR (Joint Aviation Requirements) : Ortak Havacılık Gereksinimleri
JAR-OPS1 (Joint Aviation Requirements/Commercial Air Transportation) : Ortak Havacılık Gereksinimleri/Ticari Hava Taşımacılığı
IASA (International Aviation Safety Assessment Program) : Uluslararası Uçuş Emniyet Değerlendirme Programı
DİSPEÇ OFİS : Bir havayolu şirketindeki uçuş harekatını planlayan ve yöneten büro.